Halekupering
er forbudt:

Der er et generelt forbud i Dyreværnsloven (LOV nr. 386 af 6/6 1991, § 14, stk. 2) mod at foretage operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre dyrs udseende.

Dette forbud omfatter også halekupering, men loven bemyndiger justitsministeren til at undtage nogle hunderacer, som anvendes til jagt.

Undtagelser: Således har justitsministeren undtaget følgende 5 hunderacer (BEK nr. 627 af 29/8 1991): ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizsla og breton.

Halekuperede hunde må kun udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundenes ydre, deres brugsegenskaber eller færdigheder, hvis de tilhører en af disse racer (LOV nr. 386 af 6/6 1991, § 11, stk. 3).

Det er ulovligt at halekupere engelske springer spaniels og cockerspaniels, og det er ulovligt at stille på markprøver eller lign. med halekuperede hunde af racen spaniel - uanset hvor og hvorfor halekupering måtte være foretaget.

Hvad er det for syge mennesker, der ignorerer loven, og hvad er det for et sygt samfund, der forholder sig passivt til den slags forbrydelser.